Inserció

La nostra principal labor és afavorir processos d’inserció i ajut a persones que ho necessiten mitjançant activitats en grup i de suport més personalitzat.

Aquestes activitats poden ser formatives o de lleure i les adrecem majoritàriament a dones amb risc d’exclusió, amb dificultats psicosocials o immigrades.

Seguim un itinerari d’inserció mitjançant tres eixos bàsics:  l’acollida, l’arrelament mitjançant la participació activa i la formació laboral.

En l’eix d’acollida: “Curs de coneixament de l’entorn de Manlleu”·

En l’eix d’arrelament: “Projecte forja” i “Grup dilluns”

En l’eix de formació laboral: “Projecte entrellana” i “Projecte totdraps”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.