Forja

Aquest projecte pretén fomentar la motivació i l’apoderament de les dones amb poca relació social i amb poc coneixement de la llengua catalana. El treball és en grup i el contingut és la formació en competències bàsiques, la conversa en català, la resolució de situacions quotidianes i la formació inicial en noves tecnologies.

El curs pretén ser un pont cap a la normalització social i la capacitació mínima per continuar els cursos de català, els estudis reglats o altres programes formatius prelaborals existents a la ciutat.

Les usuàries venen derivades dels serveis socials de l’Ajuntament de Manlleu.

cloenda 3