Us presentem la memòria de les activitats realitzades durant l’any 2016.